توجه :

سایت خرید عمده صرفا جهت سرویس دهی بهتر به فروشگاه داران و همکاران گرامی طراحی شده است لذا تک فروشی در سایت صورت نمی پذیرد .

شرایط لازم جهت ارسال سفارش :

-مبلغ سفارش بیشتر از بیست میلیون ریال باشد(رعایت این شرط در تمامی سفارشات الزامی است )

-سفارش دارای هفت ردیف کالا باشد(رعایت این شرط فقط در اولین سفارش الزامی است )

-از ردیف های سفارش داده شده حداقل پنج ردیف ، تعداد کالای آنها بیشتر از سه عدد باشد(رعایت این شرط فقط در اولین سفارش الزامی است )

با تشکر

مراحل تکمیل و آماده سازی سفارشات جهت ارسال

مراحل : سفارش مشتری به انبار ارجاع داده می شود و کالاها طبق سفارش جمع آوری می گردند"تحویل انبار" ، سپس
پیش فاکتور صادرشده وکالاهای جمع آوری شده با پیش فاکتور مقایسه می گردند و با مشتری جهت واریز وجه تماس گرفته می شود "منتظر جهت واریز وجه" ، پس از واریز ، سفارش به "واریز شده ه" تغییر وضعیت داده و مراحل مالی تا صدورفاکتورنهایی طی می شود "فاکتور شده" ، در این مرحله مجدد کالاهای جمع آوری شده با فاکتور نهایی چک می شود و به "آماده ارسال" تغییر وضعیت می دهد، بعداز تحویل سفارش به موسسه حمل و نقل انتخاب شده توسط مشتری ، سفارش به حالت نهایی "ارسال شده" تغییر وضعیت خواهد داد .
شرایط ارسال بار :
ارسال بار برای شهرستانها از طریق باربری ، اتوبوس رانی ، پست ، تیپاکس و چاپار انجام می گردد .

زمان ارسال وهزینه های اضافه شده به سفارش جهت حمل و نقل:

* هیچ هزینه ای جهت بسته بندی و جمع آوری کالاها بر عهده مشتری نمی باشد .

* هزینه ارسال بر عهده مشتری می باشد.

شرایط ویژه روز شمار (به غیر از جمعه ): با توجه به وجود تعطیلات غیر جمعه در تقویم ایران لازم به توضیح است زمان های اعلام شده جهت تحویل بار به موسسات حمل و نقل قابل تغییر می باشد .

1- پست :

زمان ارسال: بعد از ثبت سفارش و انجام مرحله واریز ، سفارش حداکثر تا 24 ساعت ارسال خواهد شد . سفارشات پستی (درشرایط عادی ) که تا قبل از ساعت 11 ظهر مرحله واریزوجه آنها انجام شده باشند در همان روز ارسال می شوند .و سفارشاتی که بعد از ساعت 11 ظهر مرحله واریز آنها انجام شود در نوبت بعدی (روز بعد ) ارسال خواهند شد .

هزینه پست بر اساس وزن کلی بسته و شهر مقصد صرفا توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران طی فاکتور ممهور اعلام می گردد.

2- باربری :

زمان ارسال : بعد از ثبت سفارش و انجام مرحله واریز ، سفارش حداکثر تا 24 ساعت ارسال خواهد شد . لازم بذکر است زمان تحویل بسته های ارسالی به موسسه حمل و نقل به غیر از روز های تعطیل راس ساعت 16عصرصورت می پذیرد و سفارشاتی که واریز آنها بعد از ساعت 16عصر باشد در نوبت بعدی ارسال قرار خواهند گرفت .

هزینه ارسال تا موسسات حمل بار کاملا رایگان بوده و هزینه حمل بار از باربری تا شهر مقصد (حمل ونقل بین شهری )توسط مشتری در زمان تحویل بار پرداخت می گردد.

3- تیپاکس:

زمان ارسال : بعد از ثبت سفارش و انجام مرحله واریز ، سفارش حداکثرتا 24 ساعت ارسال خواهد شد . لازم بذکر است زمان تحویل بسته های ارسالی به موسسه حمل و نقل تیپاکس به غیر از روز های تعطیل راس ساعت 12.30 ظهرصورت می پذیرد و سفارشاتی که واریز آنها بعد از ساعت 12.30 ظهر باشد در نوبت بعدی ارسال قرار خواهند گرفت .

در این روش مشتری هزینه حمل ونقل را در مقصد پرداخت می نماید و خرید عمده هزینه ای بابت حمل ونقل کالا از مشتری دریافت نخواهد کرد .

4- چاپار :

زمان ارسال : بعد از ثبت سفارش و انجام مرحله واریز ، سفارش حداکثرتا 24 ساعت ارسال خواهد شد . لازم بذکر است زمان تحویل بسته های ارسالی به موسسه حمل و نقل چاپار به غیر از روز های تعطیل راس ساعت 12.30 ظهرصورت می پذیرد و سفارشاتی که واریز آنها بعد از ساعت 12.30 ظهر باشد در نوبت بعدی ارسال قرار خواهند گرفت .

در این روش مشتری هزینه حمل ونقل را در مقصد پرداخت می نماید و خرید عمده هزینه ای بابت حمل ونقل کالا از مشتری دریافت نخواهد کرد .

* عدم اضافه شدن مالیات به سفارش : به استناد بند ل ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم مراکز عرضه محصولات فرهنگی از پرداخت مالیات معاف می باشند ولذا مبلغی به عنوان مالیات به سفارش اضافه نخواهد شد .