فهرست محصولات این تولید کننده پرنیان

شرکت نرم افزاری پرنیان تولید کننده و انتشارات انواع بازی ، نرم افزار در قالب انواع لوح فشرده

سایت خرید عمده پخش کننده محصولات پرنیان در سراسر ایران

بیشتر
در هر صفحه
 • Frostpunk

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 18000 تومان | نصب آسان بدون نیاز به کرک |...

  قیمت فقط اعضاء
  3
 • Racing Games Collection 1

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 24000 تومان |  نصب آسان بدون نیاز به کرک...

  قیمت فقط اعضاء
  6
 • Gas Guzzlers Extreme

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 18000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  9
 • Super Street the Game

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 18000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  11
 • Injustice 2 Ultimate Edition

  چهار حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 36000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  11
 • Games Collection 2

  دو حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 29000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  11
 • Games Collection 1

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 24000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  17
 • Wolfenstein the Old Blood

  4 حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 36000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  13
 • Action Games Collection 5

  دو حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 29000 تومان | دارای اتوران اختصاصی : نصب آسان

  قیمت فقط اعضاء
  21
 • Action Games Collection-2

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 24000 تومان | دارای اتوران اختصاصی و نصب آسان

  قیمت فقط اعضاء
  11
 • Far Cry New Dawn

  دو حلقه DVD9 |  قیمت پشت جلد : 26000 تومان | دارای اتوران اختصاصی | نصب...

  قیمت فقط اعضاء
  14
 • Kids Games Collection 1

  یک حلقه DVD9 + یک حلقه DVD | قیمت پشت جلد : 27000 تومان | دارای اتوران...

  قیمت فقط اعضاء
  21
 • Action Games Collection 4

  دو حلقه DVD9 |  قیمت پشت جلد : 29000 تومان | دارای اتوران اختصاصی | نصب...

  قیمت فقط اعضاء
  22
 • Action Games Collection 3

  دو حلقه DVD9 |  قیمت پشت جلد : 29000 تومان | دارای اتوران اختصاصی | نصب...

  قیمت فقط اعضاء
  16
 • Autorun Tools (Ver.4)

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 13000 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  16
 • Visual Studio Ultimate 2013 Update 5

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 14000 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  9
 • Visit Cart & Business Card

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 12500 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  19
 • Pinnacle Studio Ultimate 19.1 + Collection (Ver.5)

  یک حلقه DVD9 |  قیمت پشت جلد : 12500 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  18
 • Dictionary Collection (Ver.3)

  یک حلقه DVD | قیمت پشت جلد : 11000 تومان | داری اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  15
 • Photoshop Collection (Ver.14)

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 24500 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  10
 • Sniper Games Collection 1

  دو حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 29000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  10
 • Action Games Collection 1

  یک حلقه DVD9 |  قیمت پشت جلد : 24000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  14
 • Need for Speed Collection 2

  یک حلقه DVD9 |  قیمت پشت جلد : 24000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  11
 • Need for Speed Collection 1

  دو حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 29000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  18
 • Wanted Weapons Of Fate (XBOX)

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 18000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  20
 • Sniper Elite V2 (XBOX)

  یک  حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 18000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  14
 • Lego Batman 3 Beyond Gotham (XBOX)

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 18000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  15
 • FarCry3 (XBOX)

  یک حلقه DVD9 |  قیمت پشت جلد : 18000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  9
 • Fast & Furious Showdown (XBOX)

  یک حلقه DVD9 |  قیمت پشت جلد : 18000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  19
 • Command & Conquer 4 Tiberian Twilight

  دو حلقه DVD |  قیمت پشت جلد : 12500 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  16
 • Evolve

  دو حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 15500 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  12
 • Alone in the Dark Illumination

  دو حلقه DVD | قیمت پشت جلد : 10500 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  6
 • Payday 2

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 18000 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  13
 • Republique

  یک حلقه DVD9 |  قیمت پشت جلد : 10500 تومان | دارای اتوران اختصاصی

  قیمت فقط اعضاء
  17
 • Call Of Duty Collection

  دو حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 29000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  14
 • Strategy Game Collection-1

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 24000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  12
 • MATLAB R2019a (64-bit)

  دو حلقه DVD9 + یک حلقه DVD | قیمت پشت جلد : 39000 تومان

  قیمت فقط اعضاء
  17
 • SolidWorks 2019 SP1 (64-bit)

  یک حلقه DVD9 + یک حلقه DVD5 | قیمت پشت جلد : 26500 تومان | دارای اتوران...

  قیمت فقط اعضاء
  22
 • Visual Studio Enterprise 2019 16.0.1

  دو حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 29500 تومان | دارای اتوران اختصاصی نصب و...

  قیمت فقط اعضاء
  17
 • Windows 10 19H1 Version 1903 + Assistant (Ver.13)

  یک حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد : 24500 تومان | دارای اتوران اختصاصی، شامل...

  قیمت فقط اعضاء
  13