فروش عمده قاب گلس موبایل

فروش عمده قاب گلس موبایل

فروش عمده جعبه مقوایی و قابل طلقی محافظ گلس به همراه پدهای مرطوب و خشک

قاب گلس 
 • قاب گلس 10D Full Glue

  سایز باکس 9x17x0.7 cm | دارای جای آویز | دارای طلق محافظ گلس | همراه با...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس 10D

  ابعاد 9x17x0.7 سانتی متر | دارای جای آویز | همراه پد مخصوص | دارای جای...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس 11D Full Cover

  ابعاد 9x17x0.7cm | جای آویز | طلق محافظ | پد مخصوص

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس 11D

  دارای جای آویز | طلق گلس | همراه پد مخصوص گلس | ابعاد 9x17x0.7cm

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس Tempered 11D

  همره طلق محافظ گلس | دارای جای آویز | همراه پد مرطوب و خشک | سایز...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس 19D

  دارای طلق محافظ | پد خیس و خشک | ابعاد باکس 9x17x0.7cm

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس Ceramics 9D

  دارای پد مرطوب و خشک | طلق گلس | ابعاد 9x17x0.7CM

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس Mirror 8D 9H

  ابعاد 9x17x0.7cm | دارای پد خیس و خشک | طلق محافظ

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس Universal Unipha 9H

  قاب طلق محافظ گلس | ابعاد 9x17x0.7cm | همراه پد خیس و خشک

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس AntiBlue 9H

  همراه پد مرطوب و خشک | طلق محافظ | ابعاد: 9x17x0.7CM

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • قاب گلس Ceramics 9D Big Edge

  ابعاد 9x17x0.7cm | دارای طلق محافظ گلس | پد مرطوب و خشک | جای آویز

  قیمتها عمده و فقط اعضا

فروش عمده انـواع قاب گلس موبایل