فهرست محصولات این تولید کننده LOTOUS MEMORY | فلش مموری لوتوس

 • فلش Lotous مدل 16GB Maple

  فلش usb 2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB Maple

  فلش usb 2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB Maple

  فلش USB2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB Willow OTG

  فلش 2 سر (OTG) | یک سر USB3.0 | یک سر Micro USB | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-800

  فلش لوتوس مدل L800 USB 2.0 ظرفیت 64 گیگابایت LOTOUS L800 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-800

  فلش لوتوس مدل L800 USB 2.0 ظرفیت 32 گیگابایت LOTOUS L800 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 8GB L-800

  فلش لوتوس مدل L800 USB 2.0 ظرفیت 8 گیگابایت LOTOUS L800 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-704

  دارای جای آویز | ضد آب | ضد شوک | ورژن USB 2.0 | پشتیبانی از اکثر سیستم...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-704

  USB 2.0 | دارای جای آویز | ضد شوک | ضد آب | ضد لرزش و گردوغبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-703

  ضد آب | جای آویز | بدنه فلزی | رنگ طلایی | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-703

  حلقه آویز | بنده فلزی طلایی | ضد شوک | سرعت انتقال دیتا مناسب | ورژن USB...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-811 USB 3.2

  USB 3.2 | سرعت انتقال بالا | ضد آب و شوک | دارای جای آویز و درپوش فلش |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 8GB 433X

  U1 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و لرزش | ضد گرد و غبار | قابل اتصال به...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 8GB 333X

  U1 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و لرزش | ضد گرد و غبار | قابل اتصال به...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-803

  USB2.0 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و ضربه | ضد گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-803

  USB2.0 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و ضربه | ضد گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-803

  USB2.0 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و ضربه | ضد گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-805

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-805

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-701

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-805

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-701

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-810

  USB2.0 | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و غبار | انتقال اطلاعات سریع و ایمن |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-810

  USB 2.0 | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و غبار | انتقال اطلاعات سریع و ایمن |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-810

  USB2.0 | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و غبار | انتقال اطلاعات سریع و ایمن |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-807

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-807

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-807

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-801

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-801

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-802

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-808

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-808

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-808

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-809

  ظرفیت 64 گیگابایت | دارای آویز | ضد گرد و غبار | usb 2.0 | ظرفیت 64...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-809

  ظرفیت 32 گیگابایت | دارای آویز | ضد گرد و غبار | usb 2.0 | مناسب برای...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-809

  ظرفیت 16 گیگابایت | دارای آویز | ضد گرد و غبار | usb 2.0 | مقاوم در...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-804

  USB 2.0 | مقاوم در برابر ضربه و شوک، مایعات و گرد و غبار | دارای گارانتی

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-804

  دارای گارانتی | ضد گرد و غبار | USB2.0 | سرعت بالای انتقال فایل ها |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-804

  رنگ گولد | دارای بند آویز | ضد آب و شوک | USB2.0 | سرعت انتقال بالا |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 64GB 533X

  U1 | ضد آب | سرعت انتقال بالا اطلاعات | ضد شوک | دارای گارانتی | مناسب...

  قیمتها عمده و فقط اعضا