فهرست محصولات این تولید کننده LOTOUS MEMORY | فلش مموری لوتوس

 • فلش Lotous مدل 64GB PALM OTG

  فلش usb 2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB PALM OTG

  فلش دو سر OTG | یک سر usb 2.0 | یک سر Micro USB | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB PALM OTG

  فلش دو سر OTG | یک سر usb 2.0 | یک سر Micro USB | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 128GB L-816 USB3.0

  فلش usb 3.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-816 USB3.0

  فلش usb 3.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB Cedar

  فلش usb 2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB Cedar

  فلش USB2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB Cedar

  فلش usb 2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB Maple

  فلش usb 2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB Maple

  فلش usb 2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB Maple

  فلش USB2.0 | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم دربرابر گردو غبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB Willow OTG

  فلش 2 سر (OTG) | یک سر USB3.0 | یک سر Micro USB | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB Willow OTG

  فلش 2 سر (OTG) | یک سر USB3.0 | یک سر Micro USB | ضدآب | ضد ضربه | مقاوم...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-800

  فلش لوتوس مدل L800 USB 2.0 ظرفیت 64 گیگابایت LOTOUS L800 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-800

  فلش لوتوس مدل L800 USB 2.0 ظرفیت 32 گیگابایت LOTOUS L800 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-800

  فلش لوتوس مدل L800 USB 2.0 ظرفیت 16 گیگابایت LOTOUS L800 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-813 USB 3.0

  فلش لوتوس مدل L813 USB 3.0 ظرفیت 64 گیگابایت LOTOUS L813 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-813 USB 3.0

  فلش لوتوس مدل L813 USB 3.0 ظرفیت 32 گیگابایت LOTOUS L813 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-813 USB 3.0

  فلش لوتوس مدل L813 USB 3.0 ظرفیت 16 گیگابایت LOTOUS L813 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-704

  دارای جای آویز | ضد آب | ضد شوک | ورژن USB 2.0 | پشتیبانی از اکثر سیستم...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-704

  USB 2.0 | دارای جای آویز | ضد شوک | ضد آب | ضد لرزش و گردوغبار

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-704

  دارای جای آویز | USB 2.0 | ظرفیت 16 گیگابایت | ضد شوک | ضد لک | ضد آب |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-815 USB 3.0

  فلش مموری لوتوس مدل L815 با ظرفیت 64 گیگابایت lotous L815 model USB3...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-815 USB 3.0

  فلش مموری لوتوس مدل L815 با ظرفیت 32 گیگابایت lotous L815 model USB3...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-815 USB 3.0

  فلش مموری لوتوس مدل L815 با ظرفیت 16 گیگابایت lotous L815 model USB3...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-814 USB 3.0

  فلش لوتوس مدل L814 USB 3.0 ظرفیت 32 گیگابایت LOTOUS L814 USB 3.0 Flash...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-814 USB 3.0

  بدنه فلزی طلایی | دارای جای آویز | همراه زنجیر آویز طلایی | ضد آب و شوک...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-816 USB 3.0

  سایز بندانگتی | جای آویز | رنگ نقره ای | سرعت انتقال بالا | ورژن USB 3.0...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-816 USB 3.0

  ورژن USB3.0 | سرعت انتقال بالا | ضد آب و شوک و گرد و غبار | سایز...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-703

  ضد آب | جای آویز | بدنه فلزی | رنگ طلایی | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-703

  حلقه آویز | بنده فلزی طلایی | ضد شوک | سرعت انتقال دیتا مناسب | ورژن USB...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-703

  بدنه فلزی | ورژن USB 2.0 | ضد آب و گرد و غبار | ضد شوک | دارای حلقه جای...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-811 USB 3.2

  USB 3.2 | سرعت انتقال بالا | ضد آب و شوک | دارای جای آویز و درپوش فلش |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 8GB 433X

  U1 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و لرزش | ضد گرد و غبار | قابل اتصال به...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 16GB 433X

  U1 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و لرزش | ضد گرد و غبار | قابل اتصال به...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 32GB 433X

  U1 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و لرزش | ضد گرد و غبار | قابل اتصال به...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 8GB 333X

  U1 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و لرزش | ضد گرد و غبار | قابل اتصال به...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 128GB 600X

  U3  | کارت حافظه 4K | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و غبار | سرعت انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 64GB 600X

  U3  | کارت حافظه 4K | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و غبار | سرعت انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-803

  USB2.0 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و ضربه | ضد گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-803

  USB2.0 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و ضربه | ضد گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-803

  USB2.0 | مقاوم در برابر آب | ضد شوک و ضربه | ضد گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-805

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-805

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-701

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-805

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-701

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-701

  USB2.0 | مقاوم در برابر مایعات| ضد ضربه | محافظ از گرد و غبار | انتقال...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-810

  USB2.0 | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و غبار | انتقال اطلاعات سریع و ایمن |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-810

  USB 2.0 | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و غبار | انتقال اطلاعات سریع و ایمن |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-810

  USB2.0 | ضد آب | ضد شوک | ضد گرد و غبار | انتقال اطلاعات سریع و ایمن |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-806

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-806

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-806

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-807

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-807

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-807

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-801

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-801

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-801

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 8GB L-801

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-802

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-802

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-802

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-808

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-808

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-808

  USB2.0 | ضد گرد و غبار | مقاوم در برابر لرزش و شوک | ضد آب | پشتیبانی از...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-809

  ظرفیت 64 گیگابایت | دارای آویز | ضد گرد و غبار | usb 2.0 | ظرفیت 64...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-809

  ظرفیت 32 گیگابایت | دارای آویز | ضد گرد و غبار | usb 2.0 | مناسب برای...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-809

  ظرفیت 16 گیگابایت | دارای آویز | ضد گرد و غبار | usb 2.0 | مقاوم در...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-804

  USB 2.0 | مقاوم در برابر ضربه و شوک، مایعات و گرد و غبار | دارای گارانتی

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-804

  دارای گارانتی | ضد گرد و غبار | USB2.0 | سرعت بالای انتقال فایل ها |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-804

  رنگ گولد | دارای بند آویز | ضد آب و شوک | USB2.0 | سرعت انتقال بالا |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 64GB 533X

  U1 | ضد آب | سرعت انتقال بالا اطلاعات | ضد شوک | دارای گارانتی | مناسب...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 32GB 533X

  دارای گارانتی | U1 | ضد گرد و غبار | قابل اتصال به هدفون، هندزفری و...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • رم موبایل Lotous مدل 16GB 533X

  ضد گرد و غبار، شوک، مایعات | U1 | ظرفیت 16 گیگابایت | دارای گارانتی رم...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 64GB L-702

  مناسب برای نگهداری آرشیو موزیک ویدئو | ضد ضربه | مقاوم در برابر آب |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 32GB L-702

  مقاوم در برابر مایعات و گرد و غبار | USB 2.0 | دارای گارانتی | ضد شوک |...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 16GB L-702

  ضد شوک | جنس پلاستیک | مقاوم در برابر مایعات | ضد گرد و غبار | عمر...

  قیمتها عمده و فقط اعضا
 • فلش Lotous مدل 8GB L-702

  ضد شوک | ضد آب | ضد گرد و غبار | عمر طولانی | سرعت انتقال بالا | USB2.0...

  قیمتها عمده و فقط اعضا