کارت PCI پارالل 25پین پرینتر Wipro

110041

اتصال به درگاه PCI و امکان خروجی پارالل و پرینتر و غیره

کارت PCI پارالل 25پین پرینتر Wipro

Parallel PCI Card 25 Pin Wipro Printer

کارت PCI پارالل 25پین پرینتر Wipro

پورت پارالل دیگر پشت کیس های جدید دیده نمی شود اما هستند کسانی که به این پورت نیاز داشته باشد و بخواهند پرینتر خود را به این پورت وصل کنند و یا الکترونیک کاران پروگرامر خود را به آن وصل کنند.

این کارت به اسلات های PCI وصل می شود و یک پورت پارالل تحویل می دهد

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کارت PCI پارالل 25پین پرینتر Wipro

کارت PCI پارالل 25پین پرینتر Wipro

اتصال به درگاه PCI و امکان خروجی پارالل و پرینتر و غیره

کارت PCI پارالل 25پین پرینتر Wipro

Parallel PCI Card 25 Pin Wipro Printer

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب