کابل افزایش طول MICRO USB طول 25 سانتی متر بدون پک

129881

طول 25 سانتی متر | سرعت انتقال بالا | کیفیت ساخت بالا

کابل افزایش طول MICRO USB طول 25 سانتی متر

MICRO USB extension cable 25cm

کابل افزایش طول MICRO USB طول 25 سانتی متر

فیش ورودیUSB
نوع فیش ورودینری
فیش خروجیUSB
نوع فیش خروجیمادگی

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کابل افزایش طول MICRO USB طول 25 سانتی متر بدون پک

کابل افزایش طول MICRO USB طول 25 سانتی متر بدون پک

طول 25 سانتی متر | سرعت انتقال بالا | کیفیت ساخت بالا

کابل افزایش طول MICRO USB طول 25 سانتی متر

MICRO USB extension cable 25cm

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب