کابل پرینتر پارالل 25 پین HongLiji

123633

قابل استفاده برای پرینتر ها و سایر دستگاه هایی که با پورت پارالل به رایانه وصل می شوند، استفاده از مواد مرغوب در ساخت

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کابل پرینتر پارالل 25 پین HongLiji

کابل پرینتر پارالل 25 پین HongLiji

قابل استفاده برای پرینتر ها و سایر دستگاه هایی که با پورت پارالل به رایانه وصل می شوند، استفاده از مواد مرغوب در ساخت

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب