کابل 1 به 1 صدا (AUX) طول 1 متر 90 درجه ایفورت (EFFORT) مدل 900

129041

جنس و کیفیت ساخت بالا | دارای یک سر با زاویه 90 درجه | دارای سر سیم محافظت شده با فنر

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کابل 1 به 1 صدا (AUX) طول 1 متر 90 درجه ایفورت (EFFORT) مدل 900

کابل 1 به 1 صدا (AUX) طول 1 متر 90 درجه ایفورت (EFFORT) مدل 900

جنس و کیفیت ساخت بالا | دارای یک سر با زاویه 90 درجه | دارای سر سیم محافظت شده با فنر

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب