کابل شبکه CAT6 پچ کرد طول 30 متر Gold Oscar

124148

طول کابل 30 متر | کابل پچ شده دو سر کابل سوکت RJ45
کابل شبکه گلد اسکار از 8 رشته سیم شبکه تشکیل شده است که هر دو رشته از این هشت رشته به هم تابیده شده اند و چهار زوج را تشکیل داده اند و برای حداقل کردن تداخل الکترومغناطیس بین زوج ها ، خود چهار زوج را نیز به دور هم می تابانند . 

غیر قابل مقایسه با کابل های موجود در بازار

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کابل شبکه CAT6 پچ کرد طول 30 متر Gold Oscar

کابل شبکه CAT6 پچ کرد طول 30 متر Gold Oscar

طول کابل 30 متر | کابل پچ شده دو سر کابل سوکت RJ45
کابل شبکه گلد اسکار از 8 رشته سیم شبکه تشکیل شده است که هر دو رشته از این هشت رشته به هم تابیده شده اند و چهار زوج را تشکیل داده اند و برای حداقل کردن تداخل الکترومغناطیس بین زوج ها ، خود چهار زوج را نیز به دور هم می تابانند . 

غیر قابل مقایسه با کابل های موجود در بازار

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب