کابل شبکه CAT6 پچ کرد طول 10 متر Gold Oscar

124145

طول کابل 10 متر | کابل دو سر سوکت RJ45 پچ شده

کابل شبکه گلد اسکار از 8 رشته سیم شبکه تشکیل شده است که هر دو رشته از این هشت رشته به هم تابیده شده اند و چهار زوج را تشکیل داده اند و برای حداقل کردن تداخل الکترومغناطیس بین زوج ها ، خود چهار زوج را نیز به دور هم می تابانند . 

غیر قابل مقایسه با کابل های موجود در بازار

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کابل شبکه CAT6 پچ کرد طول 10 متر Gold Oscar

کابل شبکه CAT6 پچ کرد طول 10 متر Gold Oscar

طول کابل 10 متر | کابل دو سر سوکت RJ45 پچ شده

کابل شبکه گلد اسکار از 8 رشته سیم شبکه تشکیل شده است که هر دو رشته از این هشت رشته به هم تابیده شده اند و چهار زوج را تشکیل داده اند و برای حداقل کردن تداخل الکترومغناطیس بین زوج ها ، خود چهار زوج را نیز به دور هم می تابانند . 

غیر قابل مقایسه با کابل های موجود در بازار

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب