کابل شبکه CAT6 پچ کرد طول 1 متر Gold Oscar

124141

طول کابل 1 متر | سوکت RJ45 دو سر کابل پچ شده

کابل شبکه گلد اسکار از 8 رشته سیم شبکه تشکیل شده است که هر دو رشته از این هشت رشته به هم تابیده شده اند و چهار زوج را تشکیل داده اند و برای حداقل کردن تداخل الکترومغناطیس بین زوج ها ، خود چهار زوج را نیز به دور هم می تابانند . 

غیر قابل مقایسه با کابل های موجود در بازار

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کابل شبکه CAT6 پچ کرد طول 1 متر Gold Oscar

کابل شبکه CAT6 پچ کرد طول 1 متر Gold Oscar

طول کابل 1 متر | سوکت RJ45 دو سر کابل پچ شده

کابل شبکه گلد اسکار از 8 رشته سیم شبکه تشکیل شده است که هر دو رشته از این هشت رشته به هم تابیده شده اند و چهار زوج را تشکیل داده اند و برای حداقل کردن تداخل الکترومغناطیس بین زوج ها ، خود چهار زوج را نیز به دور هم می تابانند . 

غیر قابل مقایسه با کابل های موجود در بازار

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب