کابل 6+3 VGA شارک (SHARK) طول 5 متر

123854

سرعت انتقال بالا | طول کابل 5 متر | دارای نویزگیر | کابل ضخیم مقاوم | کیفیت عالی

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کابل 6+3 VGA شارک (SHARK) طول 5 متر

کابل 6+3 VGA شارک (SHARK) طول 5 متر

سرعت انتقال بالا | طول کابل 5 متر | دارای نویزگیر | کابل ضخیم مقاوم | کیفیت عالی

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب