کابل اندروید فلت کنفی طول 1 متر WUW مدل X112

124349

کابل فلت بافته شده  مقاوم دربرابر کشیدگی و سایش

نوع کابل یا تبدیلدیتا و شارژ
فیش ورودیUSB
نوع فیش ورودینری
نوع فیش ورودیType A
فیش خروجیUSB
نوع فیش خروجینری
اندازه فیش خروجیMicro

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کابل اندروید فلت کنفی طول 1 متر WUW مدل X112

کابل اندروید فلت کنفی طول 1 متر WUW مدل X112

کابل فلت بافته شده  مقاوم دربرابر کشیدگی و سایش

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب