براکت هارد اینترنال SSD فلزی

110516

برای اتصال هارد به کیس | جلوگیری از لرزش های هارد

براکت هارد SSD فلزی

Hard Drive Bracket
براکت فلزی هارد SSD مناسب برای برای اتصال هارد به کیس بوده و از لرژش های هارد جلوگیری می کند.

فروش عمده براکت هارد SSD فلزی

فروش عمده براکت هارد SSD فلزی

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

براکت هارد اینترنال SSD فلزی

براکت هارد اینترنال SSD فلزی

برای اتصال هارد به کیس | جلوگیری از لرزش های هارد

براکت هارد SSD فلزی

Hard Drive Bracket
براکت فلزی هارد SSD مناسب برای برای اتصال هارد به کیس بوده و از لرژش های هارد جلوگیری می کند.

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب