نرم افزار Primavera + Comfar (project managment) Collection نشر گردو

305356

1 حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد 130000 ریال | نسخه کامل پریماورا و کامفار | شماره شناسه اثر 058012-0107-16

مجموعه نرم افزارهای مدیریت و زمانبندی پروژه

Primavera + Comfar (project managment) Collection

فروش عمده Primavera + Comfar (project managment) Collection گردو

تعداد دیسک1 حلقه DVD9
گروه نرم افزاریمحاسباتی
سیستم عاملهای سازگارویندوز (کلیه نسخه ها)
قابل استفاده درکامپیوتر ویندوز
Collection استبله

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

نرم افزار Primavera + Comfar (project managment) Collection نشر گردو

نرم افزار Primavera + Comfar (project managment) Collection نشر گردو

1 حلقه DVD9 | قیمت پشت جلد 130000 ریال | نسخه کامل پریماورا و کامفار | شماره شناسه اثر 058012-0107-16

مجموعه نرم افزارهای مدیریت و زمانبندی پروژه

Primavera + Comfar (project managment) Collection

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب