CODEX OF VICTORY

211023

یک حلقه DVD | قیمت پشت جلد : 10500 تومان

| شماره شناسنامه اثر : 535 / 96 / ن م

لاش انسان برای ایجاد رابطه ای منظم میان جسم و فضا سبب شده تا نیرویی جدید که از هر قانونی به دور هستند ایجاد شود، این نیرو تحت نام Augment هرلحظه قدرتمندتر می شوند و اکنون به دنبال آن هستند تا به تنهایی بر زمین حکمرانی کنند. دنیـای انسـان ها در معـرض نـابودی قـرار گرفته است و تنهـا عـده ی کمـی از انسـان های کـامل توانسته اند در دوره جدید زمین به حیات خود ادامه دهند و بسیاری از ربات ها جایگزین آن ها شده اند. اکنون باید رهبری گروه بزرگی از ربات ها را برعهده بگیرید و بوسیله سلاح ها و توانایی هایی که در اختیار دارید به جنگ با Augment بروید و دنیا را از دست این موجودات ترسناک و قدرت طلب نجات دهید.

گروه سنی+7
قابل استفاده در کدام کنسولکامپیوتر
تعداد دیسک1 حلقه DVD
سبک بازیاستراتژی

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

CODEX OF VICTORY

CODEX OF VICTORY

یک حلقه DVD | قیمت پشت جلد : 10500 تومان

| شماره شناسنامه اثر : 535 / 96 / ن م

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب