تبدیل (6+3) 1 به 2 VGA کایزر (KAISER) طول 30 سانتی متر

124328

با این تبدیل می توان از یک خروجی VGA دو تا خروجی دریافت کرد . به طور مثال از یک خروجی گرافیک می توان به دو تا LCD  تصویر داد.

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

تبدیل (6+3) 1 به 2 VGA کایزر (KAISER) طول 30 سانتی متر

تبدیل (6+3) 1 به 2 VGA کایزر (KAISER) طول 30 سانتی متر

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب