اسپری چرب روان کننده و پاک کننده 300 میل پروتکت (PROTECT) مدل 60

110585

پاک کنندگی بسیار قوی | تولید ایران | با فرمولاسیون بسیار عالی مواد آلمانی و بلژیکی | با گاز بی بو و قدرت پاک کنندگی بسیار قوی

اسپری چرب روان کننده و پاک کننده PROTECT مدل 300 میل

Electronic contact cleaner

اسپری چرب روان کننده و پاک کننده PROTECT مدل 300 میل

اسپری روغنی پروتکت جهت روان سازی کلیه کلید ها، انواع موتور های الکتریکی  و الکترونیکی استفاده گردیده و باعث جلوگیری از به وجود آمدن اکسید و زنگ زدگی قطعات و محا اتصال آن ها می گردد.

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

اسپری چرب روان کننده و پاک کننده 300 میل پروتکت (PROTECT) مدل 60

اسپری چرب روان کننده و پاک کننده 300 میل پروتکت (PROTECT) مدل 60

پاک کنندگی بسیار قوی | تولید ایران | با فرمولاسیون بسیار عالی مواد آلمانی و بلژیکی | با گاز بی بو و قدرت پاک کنندگی بسیار قوی

اسپری چرب روان کننده و پاک کننده PROTECT مدل 300 میل

Electronic contact cleaner

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب