آموزش جامع Minitab - نوین پندار

302208

قیمت پشت جلد : 25800 تومان | درصد تخفیف : 45%

| شماره شناسنامه اثر : 8-02147-056092

مدت زمان آموزشبیش از 8 ساعت

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

آموزش جامع Minitab - نوین پندار

آموزش جامع Minitab - نوین پندار

قیمت پشت جلد : 25800 تومان | درصد تخفیف : 45%

| شماره شناسنامه اثر : 8-02147-056092

دیدگاه خود را در مورد این کالا بنویسید

کالاهای مرتبط

کالاهای محبوب